NIPT studie

Vanaf april 2017 kunnen alle zwangeren deelnemen aan de NIPT, als prenataal screeningsinstrument. Je kunt dan onderzoek laten doen naar het syndroom van Down, Edwards, en Patau. Bij het eerste bezoek aan de verloskundige vraagt zij of u hier meer over wilt weten. Je kunt je dan voorbereiden op het screeningsgesprek door informatie te lezen

  • Lees meer